…аз ще гледам да

…аз ще гледам да пиша на едни сухи сектори от дъската.
Химически факултет на СУ – Проф. А. Добрев – Органична Химия ч. I

Ю пей ми а

Ю пей ми а глоуб нау!
Ядосана контрольрка иска глоба от чужденец