между Ti2O3 и TiO4

между Ti2O3 и TiO4 само мене ме няма като стехеометрия…
Химически факултет на СУ – Физико-химия -Доц. Пенева