Начинаещ хакер с отчаяна

Начинаещ хакер с отчаяна физиономия влиза в магазин за софтуер:
– Моля, дайте ми най-новата версия на програма за разбиване на пароли!
– Нямаме такива неща, ние продаваме само лицензиран софтуер.
– Добре де, няма да искам пиратско копие – ще си платя лиценза!

Втората световна война. Немските

Втората световна война. Немските и руските окопи са един срещу друг. От немския се подава снайперист и вика:
– Иван!
От руския се надига една глава:
– Аз!
Бум! Германецът го застрелва. След малко пак се провиква:
– Степан!
– Аз!
Бум – още един труп…
В руския окоп стои един казах и се моли:
– Само не Джумабай, само не Джумабай…

При командира на войсковата

При командира на войсковата част идва възпитател от детския дом и се жалва, че след последният ремонт, който войниците са правили на покрива на детският дом, децата псуват безобразно. Командирът вика при себе си двамата войници, които са поправяли улуците и ги пита защо са говорили мръсотии.
Единият отговаря:
– Няма такова нещо, господин полковник! Просто редник Иванов запояваше улуците, а аз държах стълбата. Докато държах му говорех: "Редник Иванов! Нима не виждате, че оловото от вашият поялник капе на главата на вашият боен другар…