– Мамо, днес директора

– Мамо, днес директора на училището ме попита дали имам братя и сестри.
– Е, и ти какво му отговори?
– Ами казах, че съм единственото дете в семейството.
– И той какво каза?
– "Слава богу!"

Иванчо излязъл на терасата

Иванчо излязъл на терасата да учи. Отдолу минала Марийка с късата пола, Иванчо не издържал, влязъл вътре и си фраснал една чикия. Пак излязъл на терасата, след малко Марийка пак минала и Иванчо пак влязъл и си фраснал една чикия. За трети път излязъл и Марийка пак минала. Иванчо се провикнал:
– Мамка ти ненаситна!

Борец пожелал да се

Борец пожелал да се включи в Интернет. Отива при един провайдър, плаща си и пита служителя:
– А как се прави… всичко това?
– Само трябва да направите в Windows тези и тези настройки. Ето ви телефона за достъп на провайдъра, звъните и… напред. На следващият ден мутрата разярен нахлува в офиса:
– Що за шеги, вие да не си мислите, че можете да се подигравате с мен?
– Защо, какво се е случило? – пита изплашено служителя.
– Ето вашите инструкции, всичко настроихме с братото, звъним на този, ваш… как се казваше… провайдър…, а той идиота: шшшииииииии… ббббббззззззз… ффииииуууууу…

Кучето на един полицай

Кучето на един полицай и кучето на един борец попаднали в капан, докато ловували.
Полицейското куче жертвало заклещения в капана крак, като го отхапало и се освободило.
На другия ден се върнало да търси приятеля си и го видяло целия в кръв.
– Какво става, защо си още тук?
– Абе, брато три крака отхапах и не мога да се освободя.

Един борец толкова додеял

Един борец толкова додеял на майка си с въпроси как точно се е родил, че жената накрая се заголила и казала:
– Ето от тук си излязъл.
– Леле-е-е – уплашил се борецът – ако бях сбъркал с 5 см, щях да бъда лайно.