Браво бе! Вие много

Браво бе! Вие много учите! Вчера влизам в едната стая, двама четат, двама спат, влизам после в другата – точно обратното.
Училищен

Един селянин гледал зайци,

Един селянин гледал зайци, а съседът му имал злобно куче. Един ден първият се хвали на комшията:
– Ей, ако знаеш само какъв заек си купих! Шампион! Красавец!
След няколко дена другия излиза на двора и какво да види – кучето му захапало заека за врата… Заекът цял в кръв и кал, мъртъв… Ами сега?
Огледал се човекът, видял че комшията го няма, измил заека, прескочил оградата и го подхвърлил в зайчарника.
Прибрал се и зачакал. По някое време съседът се прибрал и – право в зайчарника, да си нагледа добитъка. Излиза от там блед като платно, тича при съседа и заеква:
– Д-д-д-д-ай ед-д-д-на ракия.
– Защо, какво става?
– Вчера най-хубавия ми заек умря и го зарових, а сега се е върнал в зайчарника.