Многодетна майка изпраща по

Многодетна майка изпраща по дъщеря си извинителна бележка за редовните й закъснения в училище:
"Много ви моля да извините дъщеря ми за честите закъснения. Тя има още четири сестри, а разполагаме само с едно огледало."

Майка към малкия си

Майка към малкия си син:
– За какво си домъкнал тази костенурка?
– Искам да проверя дали ще живее триста години!

На лекоатлетическо състезание. Мятане

На лекоатлетическо състезание. Мятане на чук. Единият от спортистите казва на приятеля си:
– Днес трябва да се постарая – на трибуната е жена ми.
– И да се стараеш и да не се стараеш все едно до там няма да хвърлиш.

Вечер. Дворец на арабски

Вечер. Дворец на арабски шейх. Един от секретарите му си записва:
– Така-а-а-а… Днес шейхът спа със жени номер 4, 12, 18, 23, 25, 40. Тиражът за тотото утре е готов.

Срещат се двама приятели

Срещат се двама приятели и единият възмутен споделя:
– Какво нещо е правосъдието?!
– Защо? – пита другият.
– Ами вземи за пример синовете на съседката: бояджията получи 1000 лева, защото бил замазал нещо, за същото счетоводителят обаче получи 3 години…