Дете на програмист гоДете на програмист го пита:
– Тате, а вярно ли е, че като деинсталираш някоя програма, тя отива на небето и се инсталира на голям сървър, който никога не увисва?

Виж и този виц

– Какво си носи

– Какво си носи програмист, когато го поканят някъде да прави тройка? – Мрежов кабел.