Надпис на гроба на



Надпис на гроба на програмист:
General protection fault – 10.10.61
Runtime error – 23.09.1998

Виж и този виц

– Какво си носи

– Какво си носи програмист, когато го поканят някъде да прави тройка? – Мрежов кабел.