"Ама и вие едни"Ама и вие едни въпроси задавате…" – казала базата данни и увиснала.

Виж и този виц

– Какво си носи

– Какво си носи програмист, когато го поканят някъде да прави тройка? – Мрежов кабел.