Начало / Военни / Лейтенант крещи на войниците:

Лейтенант крещи на войниците:Лейтенант крещи на войниците:
– Тук има само три правила: "Млъкни!", "Яж!" и "Слушам!".
И за да провери дали всички са разбрали, пита:
– И така, глупаци, кое е първото правило?
Шейсет гърла изревават:
– Млъкни, господин лейтенант!

Виж и този виц

По време на войната

По време на войната руснак стои на пост в тъмното. Чува някакъв шум. – Серьожа, ...