Начало / Животни / Връщал се заека от

Връщал се заека отВръщал се заека от командировка в съседната гора, и среща лисицата, която се държи отзад и едва ходи:
– Как си, лисо? – попитал я заека.
– Остави се, зайо, любезния лос се е развилнял, хвана ме и ми скъса задника… Бягай зайо, защото… – рекла му лисицата. Позамислил се зайо и продължил към хралупата си. Не щеш, ли след малко видял вълка, и той се държи отзад и охка.
– Какво става с тебе, Вълчо? – рекъл заека.
– Ох, зайо, любезния лос е побеснял, хвана ме и ми скъса задника… не виждаш ли… Бягай, защото… – едва-едва рекъл вълка.
Позамислил се пак зайо и ускорил крачката към къщи. Вървял, вървял и изведнъж гледа мечката, седи на един пън, държи се отзад и горко плаче:
– О-о-о, зайо, любезния лос ме хвана и ми скъса задника, погледни, о-о-о, бягай, зайо, бягай! – рекла мечката.
Уплашил се заека и хукнал да бяга. Стигнал до хралупата, навел се да отключи, пъхнал ключа и изведнъж чул зад себе си:
– Добърррр деннннн!

Виж и този виц

Зима. Вълкът е гладен.

Зима. Вълкът е гладен. Хванал заека и му казва: – Зайо, приятел си ми, но ...