Начало / Бисери / Инстинктьт за самосьхранение на

Инстинктьт за самосьхранение наИнстинктьт за самосьхранение на калугера- единственият инстинкт, който притежава…
Училищен

Виж и този виц

Виж го тоя се

Виж го тоя се е постригал като Румънеца и Енчев. Учител по история в ТЕЕ ...