По време на балПо време на бал на висшето общество, поручик Ржевски се приближава изотзад към Наташа Ростова и й прошепва на ухото:
– Ех, Наташа, сега такъв неотразим виц ще Ви разкажа, че гърдите Ви ще паднат от смях!
Наташа Ростова се обръща, поручик Ржевски я поглежда, отстъпва назад и разочаровано казва:
– Уф, виждам, че очевидно някой вече Ви го е разказал…

Виж и този виц

Веднъж, след като неудачно

Веднъж, след като неудачно се е пошегувал на бала, поручик Ржевски се обръща към всезнаещият ...