Иванчо влиза в час,Иванчо влиза в час, връщайки се с изваден зъб от зъболекарския кабинет.
– Иване, къде беше? – пита учителката.
– При зъболекария.
– И? Боли ли те?
– Не знам, зъбът остана при зъболекаря!

Виж и този виц

Марийка казва на майка

Марийка казва на майка си: – Мамо, Иванчо си има кофичка. – И на тебе ...