Баба влиза в фотоБаба влиза в фото за снимка.
Скарват се с фотографа и бабата казва:
– Защо ли дойдох като в нас имам 3 апарата?
– За кръвно ли?

Виж и този виц

– Как успяхте да

– Как успяхте да доживеете до сто години? – пита журналист един столетник. – Защото ...