Баба влиза в фотоБаба влиза в фото за снимка.
Скарват се с фотографа и бабата казва:
– Защо ли дойдох като в нас имам 3 апарата?
– За кръвно ли?

Виж и този виц

Седят си баба и

Седят си баба и дядо на една спирка и чакат автобус. Дядото решил да заговори ...