Вицове за Военни

Втората световна война. Немските

Втората световна война. Немските и руските окопи са един срещу друг. От немския се подава снайперист и вика:
– Иван!
От руския се надига една глава:
– Аз!
Бум! Германецът го застрелва. След малко пак се провиква:
– Степан!
– Аз!
Бум – още един труп…
В руския окоп стои един казах и се моли:
– Само не Джумабай, само не Джумабай…

При командира на войсковата

При командира на войсковата част идва възпитател от детския дом и се жалва, че след последният ремонт, който войниците са правили на покрива на детският дом, децата псуват безобразно. Командирът вика при себе си двамата войници, които са поправяли улуците и ги пита защо са говорили мръсотии.
Единият отговаря:
– Няма такова нещо, господин полковник! Просто редник Иванов запояваше улуците, а аз държах стълбата. Докато държах му говорех: "Редник Иванов! Нима не виждате, че оловото от вашият поялник капе на главата на вашият боен другар…

Разговор в казармата:

Разговор в казармата:
– Редници, къде бяхте?
– Ами до банята, г-н старшина, взехме по един душ…
– Веднага да върнете душовете на мястото им!

Военен преподавател обяснява на

Военен преподавател обяснява на войниците новите достижения на техниката:
– Американците са измислили нов вид патрони – без гилзи! Сега се опитват да изобретят и пушка за тях.