Вицове за Чукчи

Един англичанин отива на

Един англичанин отива на лов за бели мечки при чукчите.
Чукчата, който ще го води го пита:
– Можеш ли да бягаш?
– Мога.
– Пак те питам, можеш ли бързо да бягаш?
– Мога, разбира се!
Тръгнали на лов. Вървели цял ден. Накрая чукчата видял една заспала мечка. Отишъл до нея и леко я набучкал с ножа. Мечката се разярила, скочила и ги подгонила. Тичали, тичали… На англичанина му омръзнало да тича, спрял, обърнал се и застрелял мечката. Чукчата ужасно се ядосал и го пита:
– Аз като те питах можеш ли да бягаш ти какво ми отговори?
– Мога.
– А сега, ти ще носиш мечката до селото.

Двама чукчи ловували и

Двама чукчи ловували и на брега на океана убили един морж.
Хванали го за опашката и го замъкнали към селото. Бивните му обаче заоравали в снега и се дърпало много трудно.
След известно време насреща им се задава един бял ловец.
– Здравейте, чукчи.
– Здравей, бели ловецо.
– Гледам хванали сте морж.
– Хванахме, обаче бивните му рият в снега и е много труден за дърпане.
– Ами че хванете го откъм бивните и ще е доста по-лесно.
Послушали го чукчите, хванали моржа за бивните и завлякли.
Вървяли, вървяли и единия се обадил:
– Ей-и-и, туй белия човек – умен човек. Глей сега колко е по-лесно!
– Лесно, лесно – казал другия – ама на, пак се върнахме до океана.

Един чукча е в

Един чукча е в Москва. Стои си той там и гледа паметника на Пушкин. Гледа, гледа… По едно време един полицай минава и чукчата го пита:
– Извинете, на кого е този паметник?
– На Пушкин.
– Аааа, онзи дето написал "Мъртви Души" ли?
– Не, "Мъртви Души" е написал Гогол.
Чукчата стои, стои и след кратък размисъл вика:
– Хммм… "Мъртви Души" е написан от Гогол, пък паметника на Пушкин…