Начало / Мръсни / Самозадоволяване

Вицове за Самозадоволяване

– Деца, утре ще

– Деца, утре ще имаме много важно контролно! – казва учителката. – Никой да не отсъства! Не се приемат никакви извинителни причини.
– А ако съм преуморен от секс? – прави се на интересен един ученик.
– Ще пишеш с другата ръка.

В градската баня –

В градската баня – младеж онанира. Възмутен старец го пита:
– Не те ли е срам? Виж колко хора те гледат.
– Че кои са те, че ще ми казват с каква скорост да си мия пишката!

Мъж и жена се

Мъж и жена се прибират с каруцата от полето. Жената казала на мъжа си:
– Кажи ми, че ме обичаш!
– Обичам та ма – разсеяно отвърнал мъжа .
– Моля те, кажи ми го пак – настояла жената.
– Обичам та, обичам – казал пак мъжа.
– Искам пак да ми го кажеш – простенала тя.
Мъжът се ядосал и се обърнал към нея:
– Мама ти стара, ставай от краставиците!