Вицове за Щирлиц

Вицове за Щирлиц.

Мюлер работи в кабинета

Мюлер работи в кабинета си. Изведнъж прозорецът до него се чупи и в стаята се приземява войник в руска униформа с парашут. Следва напрегната минута, в която новодошлия разглежда Мюлер, накрая изрича внимателно:
– Камилите отлитат на юг!
Мюлер мисли… Накрая му просветва и троснато отвръща:
– Камилите отлитат на майната си! Щирлиц е на горния етаж…

Мюлер си плуваше във

Мюлер си плуваше във водата, когато видя две очи да го наблюдават от брега.
– Щирлиц! – помисли си Мюлер.
– Ти си Щирлиц! – помисли си крокодила.